Planuojami pirkimai (CVP IS)

Planuojamų pirkimų suvestinė skelbiama prisijungiant per:
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&Itemid=88