Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija


LIGONINĖS ADMINISTRACIJOS KREIPIMASIS Į PACIENTUS

Kiekvienas pacientas, pasirinkęs gydymą ligoninėje, sulauks ne tik kokybiško aptarnavimo, profesionalaus gydymo ir slaugos, bet ir malonaus bendravimo, šilto dėmesio, už ką medikams dėkojama šypsena ir nuoširdžiu „Ačiū“.
Gerbiami Ignalinos rajono ligoninės pacientai ir jų artimieji, neverskite medikų patirti nepatogumo primygtinai siūlydami jiems atsidėkoti dovanomis, pinigais. Neoficialiais mokėjimais nežeminkite nei savo, nei gydytojų orumo.

STOP KORUPCIJAI ! (Kaip pranešti)
Informacijos apie korupcinio pobudzio pažeidimus teikimo tvarka.pdf (2022-09-29)

KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMOS VEIKOS – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

KORUPCIJOS PREVENCIJA – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) socialinė antikorupcinė reklama

Apie korupcijos atvejus galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos” telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt , faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą svetainėje www.stt.lt

Sveikatos apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefonas“ +370 800 66004 , el. paštas korupcija@sam.lt

Asmenys, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veika VšĮ Ignalinos rajono ligoninėje, gali kreiptis į viešųjų pirkimų specialistę Sandrą Basijokienę, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą tel. 8 669 31254, arba rašyti el. paštu pirkimai@ignalinosligonine.lt

Įspėjame, kad bet kokio kyšio davimas ar ėmimas (korupcijos atvejis) yra kriminalinis nusikaltimas, o jo dalyviams gresia baudžiamoji atsakomybė. Atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas numato Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnis – KYŠININKAVIMAS, 227 straipsnis – PAPIRKIMAS.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.