Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga


Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (BDAR) 37 straipsnio 1 dalies b punktu, VšĮ Ignalinos rajono ligoninės, vadovo įsakymu, duomenų apsaugos pareigūnu paskirta MB „Legis LT“.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
MB „Legis LT“
Laisvės pr. 60, Vilnius
Tel.: 8 689 62 920
El. paštas: duomenuapsauga@ignalinosligonine.lt

asmens duomenų tvarkymo taisyklės.pdf (2021 m.)
prasymu-ir-skundu-nagrinejimo-tvarka.pdf (2021 m.)
privatumo politika.pdf (2018 m.)