Naujienos

Projekto „Geriatrijos dienos stacionaro ir ambulatorinių paslaugų plėtra VšĮ Ignalinos rajono ligoninėje“ įgyvendinimas


2021 12 23


Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto pavadinimas: „Geriatrijos dienos stacionaro ir ambulatorinių paslaugų plėtra VšĮ Ignalinos rajono ligoninėje“

Projekto kodas: Nr. 08.3.3-CPVA-V-601-03-003
Projekto tikslas – Pagerinti specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus Ignalinos rajono gyventojams.
Projekto uždavinys – Infrastruktūros, reikalingos vyresnio amžiaus gyventojų efektyvesnei ligų diagnostikai ir gydymui, atnaujinimas.

Projekto veiklos: 1) Patalpų, reikalingų geriatrijos dienos stacionaro ir ambulatorinių paslaugų teikimui, remontas; 2) Medicinos ir kitos įrangos, baldų įsigijimas.
Laukiami projekto rezultatai:
1) atliktas VšĮ Ignalinos rajono ligoninės patalpų paprastasis remontas, pritaikant patalpas geriatrijos paslaugų teikimui;
2) įsigyta trūkstamos medicinos ir slaugos įrangos, skirtos stacionarioms geriatrijos paslaugoms teikti.

Projekto tikslinė grupė – 60 metų amžiaus ir vyresni Ignalinos rajono gyventojai.

Projekto nauda. Įgyvendinus projektą būtų prisidedama prie geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugų plėtros bei prieinamumo didinimo Ignalinos apskrityje.
Įgyvendinus projektą būtų įkurtas geriatrijos skyrius, kuriame būtų teikiamos stacionarinės geriatrijos sveikatos priežiūros paslaugos. Projektas yra svarbus Ignalinos rajone gyvenantiems 60 metų ir vyresniems gyventojams, siekiant padidinti geriatrijos profilio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę regione bei prisidėti prie vyresnio amžiaus asmenų gyvenimo kokybės gerinimo, socialinės atskirties mažinimo.

Projekto vykdytojas – VšĮ Ignalinos rajono ligoninė