Viskas, ką turėtų žinoti pacientas – naujoje svetainėje

pic.logoEuropos piliečiai, nesvarbu, kur jie gyvena, turi teisę rinktis, kurioje Europos sąjungos šalyje gydytis ir gauti išlaidų kompensaciją. Ši teisė įtvirtinta visoje ES 2013 m. spalio 25 d. įsigaliojusioje tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvoje. Bet kurios šalies pacientas visą informaciją gali gauti įsteigtuose nacionaliniuose kontaktiniuose centruose arba iš sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų. Lietuvoje įsteigtas tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinis kontaktinis centras pradėjo savo veiklą ir pristato savo interneto svetainę WWW.LNCP.LT/LT

Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinis kontaktinis centras (NKC) kiekvienoje ES valstybėje narėje yra įsteigtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas nuostatas. Lietuvoje šio centro funkcijas vykdo Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba ir Valstybinei ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

NKC teikia ES piliečiams informaciją apie paciento teises į kokybiškas, laiku gaunamas, aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas savo ar kitoje ES valstybėje narėje, kitoje valstybėje:

* apie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir saugą;

* apie sveikatos draudimą;

* apie sveikatos priežiūros paslaugų kainas;

* apie vaistų kainas;

* apie sveikatos priežiūros paslaugų ar vaistų kainų kompensavimo galimybes,

* apie sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus,

* apie vaistines, turinčias teisę verstis vaistinės veikla;

* apie konkretaus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo teisę teikti paslaugas ar bet kokius jo praktikos apribojimus,

* apie sveikatos priežiūros paslaugų standartus,

* apie pacientų teises, skundų teikimo tvarką ir teisių gynimo mechanizmus,

* apie esamas teisines ir administracines ginčų sprendimo galimybes, įskaitant tuos atvejus, kai, teikiant tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas, buvo padaryta žala,

* apie kitų Europos Sąjungos valstybių narių kontaktinių centrų duomenis,

* kitais su paciento teisių sauga susijusiais klausimais.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija tikisi, kad naujoji Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinio kontaktinio centro interneto svetainė padės mūsų šalies gyventojams ir į svečius atvykstantiems pacientams ne tik geriau susipažinti su ES sveikatos apsauga, bet ir užtikrins pagrindinę žmogaus teisę – teisę į sveikatą. Į NKC svetainę galime patekti iš ministerijos interneto svetainės titulinio puslapio www.sam.lt [2] per specialų judrųjį skydelį arba tiesiogiai www.lncp.lt/lt [1]. Stiprinkime sveikatą kartu!

Daugiau informacijos:
SAM Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 1411,
natalja.samp@sam.lt, www.sam.lt