Finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas 2019m. III ketv.doc
Finansinės būklės ataskaita 2019m. III ketv.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2019 m. III ketv.xls
Finansavimo sumos 2019 m. III ketv.xls
VSAFAS Ilg. mat. turtas 2019m. III ketv.xls
VSAFAS Atsargos 2019 m. III ketv.xls
6VSAFAS1-4priedas III ketv. 2019 m.xls

Aiškinamasis raštas 2019m. II ketv.doc
Finansinės būklės ataskaita 2019m. II ketv.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2019 m. II ketv.xls
Finansavimo sumos 2019 m. II ketv.xls
VSAFAS Ilg. mat. turtas 2019m. II ketv.xls
VSAFAS Atsargos 2019 m. II ketv.xls

Aiškinamasis raštas 2019m. I ketv.doc
Finansinės būklės ataskaita 2019m. I ketv.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2019 m. I ketv.xls
Finansavimo sumos 2019 m. I ketv.xls
VSAFAS Ilg. mat. turtas 2019m. I ketv.xls
VSAFAS Atsargos 2019 m. I ketv.xls

Ligoninės veiklos ataskaita už 2018 m.doc
2018 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.doc
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2018 m.xls
Pinigų srautų ataskaita 2018 m.xls
Finansinės būklės ataskaita 2018m.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2018 m.xls
Finansavimo sumos 2018 m.xls
VSAFAS Ilg. mat. turtas 2018m.xls
VSAFAS Atsargos 2018 m.xls

Aiškinamasis raštas 2018m. III ketv.doc
Finansinės būklės ataskaita 2018m. III ketv.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2018 m. III ketv.xls
Finansavimo sumos 2018 m. III ketv.xls
VSAFAS Ilg. mat. turtas 2018m. III ketv.xls
VSAFAS Atsargos 2018m III ketv.xls

Aiškinamasis raštas 2018m. II ketv.doc
Finansinės būklės ataskaita 2018m. II ketv.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2018 m. II ketv.xls
Finansavimo sumos 2018 m. II ketv.xls
VSAFAS Ilg. mat. turtas 2018m. II ketv.xls
VSAFAS Atsargos 2018m II ketv.xls

Aiškinamasis raštas 2018m. I ketv.doc
Finansinės būklės ataskaita 2018m. I ketv.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2018 m. I ketv.xls
Finansavimo sumos 2018 m. I ketv.xls
VSAFAS Ilg. mat. turtas 2018m. I ketv.xls
VSAFAS Atsargos 2018m I ketv.xls

Ligoninės veiklos ataskaita už 2017 m.doc
2017 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.doc
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 m.xls
Pinigų srautų ataskaita 2017 m.xls
Finansinės būklės ataskaita 2017 m.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2017 m.xls
Finansavimo sumos 2017 m.xls
VSAFAS Ilg. mat. turtas 2017 m.xls
VSAFAS Atsargos 2017 m.xls

Aiškinamasis raštas 2017m. III ketv.doc
Finansinės būklės ataskaita 2017m. III ketv.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2017 m. III ketv.xls
Finansavimo sumos III ketv. 2017 m.xls
VSAFAS ilg. mat. turtas 2017m. III ketv.xls
VSAFAS Atsargos 2017m. III ketv.xls

Aiškinamasis raštas 2017m. II ketv.doc
Finansinės būklės ataskaita 2017m. II ketv.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2017 m. II ketv.xls
Finansavimo sumos II ketv. 2017 m.xls
VSAFAS Ilg. mat. turtas 2017m. II ketv.xls
VSAFAS Atsargos 2017m. II ketv.xls

Aiškinamasis raštas 2017m. I ketv.doc
Finansinės būklės ataskaita 2017m. I ketv.xls

Veiklos rezultatų ataskaita už 2017 m. I ketv.xls
Finansavimo sumos I ketv. 2017 m.xls
VSAFAS Ilg. mat. turtas 2017m. I ketv.xls
VSAFAS Atsargos 2017m. I ketv.xls

2016 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.doc
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 m.xls
Pinigų srautų ataskaita 2016 m.xls

Ligoninės veiklos ataskaita už 2016 m.doc
Finansinės būklės ataskaita 2016 m. IV ketv.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2016 m. IV ketv.xls
Finansavimo sumos 2016 m. IV ketv.xls
VSAFAS Ilg. mat. turtas 2016 m. IV ketv.xls
VSAFAS Atsargos 2016 m. IV ketv.xls

Aiškinamasis raštas 2016 m III ketv.doc
Finansinės būklės ataskaita 2016m III ketv.xls
Veiklos rezultatu ataskaita už 2016 m III ketv.xls
Finansavimo-sumos-2016-m-iii-ketv.xls

VSAFAS Ilg. mat. turtas 2016 m. III ketv.xls
VSAFAS Atsargos 2016 m. III ketv.xls

Aiškinamasis raštas 2016 m. II ketv.doc
Finansinės būklės ataskaita 2016 m. II ketv.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2016 m. II ketv.xls
Finansavimo sumos 2016 m. II ketv.xls
VSAFAS Ilg. mat. turtas 2016 m. II ketv.xls
VSAFAS Atsargos 2016 m. II ketv.xls

Aiškinamasis raštas 2016 m. I ketv.doc
Finansinės būklės ataskaita 2016 m. I ketv.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2016 m. I ketv.xls
Finansavimo sumos 2016 m. I ketv.xls