Asmens duomenų apsauga

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (BDAR) 37 straipsnio 1 dalies b punktu, VšĮ „Ignalinos rajono ligoninė“, vadovo įsakymu, duomenų apsaugos pareigūnu paskirtas MB „Legis LT“.
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
MB „Legis LT“
Laisvės pr. 60, Vilnius
tel.: 8 689 62920
el. paštas: duomenuapsauga@ignalinosligonine.lt

asmens duomenų tvarkymo taisyklės.pdf (2021-07-29)
prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklės.pdf (2018 m.)
privatumo politika.pdf (2018 m.)