Padėka gydytojui

Dėkoju gyd. Sauliui Vaivadai už jautrumą mūsų, – pacientų, problemoms, atidumą, geranoriškumą, malonų elgesį ir dėmesį. Linkiu jam ir jo artimiems, brangiems žmonėms stiprios sveikatos, gražių gyvenimo dienų, Dievo palaimos…
Su pagarba  – Irena Eidenienė [Visaginas].
rožės