Stop korupcijai

VšĮ Ignalinos rajono ligoninė ragina pranešti apie korupciją

Viešoji įstaiga Ignalinos rajono ligoninė suinteresuota, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, tarpininko kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo, ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą). Už šias veikas Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato baudžiamąją atsakomybę.

Kas gali kreiptis?
Į Viešąją įstaigą Ignalinos rajono ligoninę gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie ligoninės darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Kur kreiptis?
Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite:
■ raštu
■ telefonu 8 386 52435, 8 669 31254
■ elektroniniu paštu info@ignalinosligonine.lt, pirkimai@ignalinosligonine.lt
■ tiesiogiai Specialiųjų tyrimų tarnybai interneto svetainėje adresu:
https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/.

Asmenys, norintys pateikti prašymus, skundus ar pranešimus asmeniškai, tai gali padaryti:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 12.00 val. ir 12.45 – 16.00 val.
penktadieniais 8.00 – 12.00 val. ir 12.45 – 15.00 val.

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:
• vardą, pavardę
• gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti)
• ligoninės darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas
• skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes. Kuo tiksliau nurodykite visas įvykio detales: kyšio reikalavusio ar jį priėmusio darbuotojo duomenis (vardą, pavardę, išvaizdos ypatumus), kokio kyšio (pinigais, daiktais, paslaugomis) reikalauta arba jis buvo duotas.
• ant voko būtina nurodyti – Viešoji įstaiga Ignalinos rajono ligoninė, Ligoninės g. 13A, Ignalina.
Pasistenkite atsiminti kuo daugiau įvykio aplinkybių!

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į ligoninės direktorių, priimami ligoninės administracijos patalpose II aukšte (telefono Nr. (8 386) 52 435).
Pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, Sandrą Basijokienę, priimami II aukšte, kabinete prie fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus (telefono Nr. 8 669 31254).
VšĮ Ignalinos rajono ligoninė, esant asmens pageidavimui, užtikrina jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Viešoji įstaiga Ignalinos rajono ligoninė atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.
VšĮ Ignalinos rajono ligoninė atkreipia gyventojų dėmesį, kad ligoninė neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba.