Konkursas į direktoriaus pavaduotojo (-os) pareigas

SKELBIAMAS KONKURSAS Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS RAJONO LIGONINĖS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO (-OS) MEDICINAI PAREIGAS

Viešoji įstaiga Ignalinos rajono ligoninė (Ligoninės g. 13 A, Ignalina), įmonės kodas 191074260, skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo (-os) medicinai pareigoms užimti.
Skelbimą rasite čia.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) pateikia:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
4. užpildytą pretendento anketą;

Pretendentų atranka į Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės direktoriaus pavaduotojo (-os) medicinai vykdoma konkurso būdu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis), kurio metu pretendentams žodžiu bus pateikiami vienodi klausimai

Nurodyti dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.
Konkursas paskelbtas 2021 m. birželio 22 d.
Skelbimo VTD interneto svetainėje Nr. 71692.
Dokumentai priimami per VATIS iki 2021 m. liepos 7 d. (imtinai).
(Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: administratorė – Rūta Senavaitytė,
tel. 8 386 52435, el. paštu info@ignalinosligonine.lt .