Finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas 2017m. I ketv.doc
Finansinės būklės ataskaita 2017m. I ketv.xls

Veiklos rezultatų ataskaita už 2017 m. I ketv.xls
Finansavimo sumos I ketv. 2017 m.xls
VSAFAS Ilg. mat. turtas 2017m. I ketv.xls
VSAFAS Atsargos 2017m. I ketv.xls

2016 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.doc
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 m.xls
Pinigų srautų ataskaita 2016 m.xls

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. IV ketv.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2016 m. IV ketv.xls
Finansavimo sumos 2016 m. IV ketv.xls
VSAFAS Ilg. mat. turtas 2016 m. IV ketv.xls
VSAFAS Atsargos 2016 m. IV ketv.xls

Aiškinamasis raštas 2016 m III ketv.doc
Finansinės būklės ataskaita 2016m III ketv.xls
Veiklos rezultatu ataskaita už 2016 m III ketv.xls
Finansavimo-sumos-2016-m-iii-ketv.xls

VSAFAS Ilg. mat. turtas 2016 m. III ketv.xls
VSAFAS Atsargos 2016 m. III ketv.xls

Aiškinamasis raštas 2016 m. II ketv.doc
Finansinės būklės ataskaita 2016 m. II ketv.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2016 m. II ketv.xls
Finansavimo sumos 2016 m. II ketv.xls
VSAFAS Ilg. mat. turtas 2016 m. II ketv.xls
VSAFAS Atsargos 2016 m. II ketv.xls

Aiškinamasis raštas 2016 m. I ketv.doc
Finansinės būklės ataskaita 2016 m. I ketv.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2016 m. I ketv.xls
Finansavimo sumos 2016 m. I ketv.xls

2015 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.doc
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015 m.xls
Pinigų srautų ataskaita 2015 m.xls

Finansinės būklės ataskaita 2015m. IV ketv.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m. IV ketv.xls
Finansavimo sumos 2015 m. IV ketv.xls

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. III ketv.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m. III ketv.xls
Finansavimo sumos 2015 m. III ketv.xls
2015 m. III ketv. aiškinamasis raštas sutrumpintas.doc

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. II ketv.xls
Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m. II ketv.xls
Finansavimo sumos 2015 m. II ketv.xls
2015 m. II ketv. aiškinamasis raštas sutrumpintas.doc

Finansinės būklės ataskaita 2015m. I ketv

Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m. I ketv
Finansavimo sumos I ketv. 2015 m.
2015-m.-I ketv.-Aiškinamasis-raštas
2014-m.-Finansinių-ataskaitų-aiškinamasis-raštas

Veiklos rezultatų ataskaita už 2014 m. IV ketv
Veiklos rezultatų ataskaita už 2014 m.III ketv

Veiklos rezultatų ataskaita už 2014 m.II ketv
Veiklos rezultatų ataskaita už 2014 m.I ketv
Veiklos rezultatų ataskaita už 2013 m.

Pinigų srautų ataskaita 2014 m
Pinigų srautų ataskaita 2013 m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2014
Grynojo turto pokyčių ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 2014m. IV ketv
Finansinės būklės ataskaita 2014m. III ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2014m. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2014m. I ketv.
Finansinės būklės ataskaita už 2013 m.

Finansavimo sumos IV ketv. 2014 m
Finansavimo sumos III ketv. 2014 m.
Finansavimo sumos II ketv. 2014 m.
Finansavimo sumos I ketv. 2014 m.
Finansavimo sumos 2013 m.

Aiškinamasis rastas.doc 2014 m. metinis
2014-m.-III ketv.-Aiškinamasis-raštas
2014-m.-II-ketv.-Aiškinamasis-raštas
2014-m.-I-ketv.-Aiškinamasis-raštas
Aiškinamasis rastas.doc 2013 m